Веселка

 

Сторінка медичної сестри

     

   Медичне обслуговування дітей в ЗДО здійснює старша медична сестра Новикова Людмила Василівна.

   Медичне обслуговування включає в себе проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, які здійснюються згідно з календарем щеплень у встановленому МОЗ порядку медичним працівником дошкільного закладу або працівниками ЦРЛ після огляду лікаря-педіатра; надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організація заходів для госпіталізації (за наявності показань) та інформування про це батьків.

       

Обов’язки старшої  медичної сестри:

- щодня оглядає дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад;

- бере участь у лікарському огляді дітей;

- проводить антропометрію, термометрію, визначає гостроту зору;

- надає долікарняну допомогу в разі гострого захворювання або травм;

- проводить ізоляцію дітей, що захворіли, а також спостерігає за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

- організовує проведення поточної дезінфекції.

 

  Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються та зберігаються у порядку, встановленому МОЗ. Інформація про медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі та його результати обов'язково доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків.

   У дошкільному закладі застосовуються форми ведення медичної документації та звітності, встановлені МОЗ.

    Постійно здійснюється медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

      Систематично проводиться санітарно-просвітницька робота серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.