Веселка

 

Статут ЗДО №4"Ластівка"

               Статут закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Ластівка" Подільської міської ради Подільського району Одеської області. 

1. Загальні положення

1.1 Повна назва: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Ластівка" Подільської міської ради Подільського району Одеської області.

1.2 Скорочена назва: ЗДО №4 "Ластівка"

1.3 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Ластівка"(далі-заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  "Про освіту" , "Про дошкільну освіту", Положенням "Про дошкільний навчальний заклад", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 та іншими нормативно-правовими актами України, власним статутом.

1.4 Заклад є комунальним бюджетнимзакладом освіти м.Подільськ.

1.5 Засновником закладу є Подільська міська рада(далі-засновник). Засновник здійснює фінансуваггя закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6 Юридична адреса закладу: 66300, Одеська область, місто Подільськ, проспект Шевченка 7.

1.7 Головною метою діяльності закладу є забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти, їх фізичного, розумового і духовного розвитку , соціальної адаптпції та готовності продовжувати освіту.

1.8 Головними завданнями діяльності закладу є:

      задоволення потреб громадян відповідно території обслуговуваня в

      здобутті дітьми дошкільної освіти;

      забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базовогокомпонента дошкільної освіти, розвитку та стану здоров'я дітей;

        створення безпечних умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умов для фізичного розвитку, зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення їх дотримання;

         формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

          сприяння збереженню та зміцненню здоровья, розумовому, психічному, фізичному розвитку дітей;

         здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та надання їм консультативної допомоги.

1.9 Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" ;

        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до ії змісту, рівня і обсягу;

        дотримання фінансової дисциплини та збереження матеріально-технічної бази.

1.10 Заклад є юридичною особою має ідентифікаційний номер, печатку, штамп встановленого зразка, може мати бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, власний рахунок для отримання благодійних внесків.

1.11 Взаємовідносини між закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

1.12Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції. передбаченої чинним законодавством, Положенням та данним статутом.

1.13 За потребою та бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють у закладі можуть функціонувати короткотривалі групи, компексуючого типу,консультативні пункти.

 

Нормативні документи, які регулюють роботу дошкільного навчального закладу

Закон України "Про освіту"

http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu.htm

 

Закон України "Про дошкільну освіту"

https://ru.osvita.ua/legislation/law/2234/

 

Закон України "Про охорону дитинства"

http://res.in.ua/zakon-ukrayini-pro-ohoronu-ditinstva-iz-zminami-i-dopovnennyam-v3.html

 

Конвенція про права дитини

https://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html

 

Базовий компонент дошкільної освіти України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini

 

 

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

https://lib.pedpresa.ua/10786-pidruchnyk-dytyna-programa-vyhovannya-i-navchannya-ditej-vid-2-do-7-rokiv-nauk-ker-proskura-o-v-kochyna-l-p-kuzmenko-v-u-kudykina-n-v.html

 

Програма для дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/programavpevneniy-start.pdf